Insatsplaner

 

Vid händelse av brand i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utformas insatsplaner för att hindra eller begränsa skador. Insatsplaner är tydliga beskrivningar av byggnader. De behövs för att Räddningstjänsten ska kunna genomföra en effektiv räddningsinsats.

 

Uppdrag:

● Insatsplan för Kungliga Hovstallet. 2014

● Insatsplan för Riddarholmskyrkan. 2011

 

Beställare: Statens fastighetsverk

 

<<

Insatsplaner

 

Vid händelse av brand i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utformas insatsplaner för att hindra eller begränsa skador. Insatsplaner är tydliga beskrivningar av byggnader. De behövs för att Räddningstjänsten ska kunna genomföra en effektiv räddningsinsats.

 

Uppdrag:

● Insatsplan för Kungliga Hovstallet. 2014

● Insatsplan för Riddarholmskyrkan. 2011

 

Beställare: Statens fastighetsverk

 

<<