Kulturmiljöanalys stadsdelen Årsta i Stockholm

 

Inledning

Under århundradenas lopp har människan stått inför olika typer av problem. Vår uppfinningsrikedom och förmåga till fantasi har varit en del av den process som lett fram till den fysiska miljö som omger oss idag. Städernas dragningskraft ökar världen över och Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast. Stockholmsregionens nuvarande strategier för att lösa den rådande bostadsbristen innebär förtätning och att innerstaden växer utanför tullarna. Det betyder bland annat att många av Stockholms närliggande grönområden och grannskapsplanerade områden står inför en omfattande exploatering och radikalt kommer att förändras. Årsta är en av de stadsdelar där det planeras för stora förändringar och antalet invånare kommer nästan att fördubblas.

 

En av utmaningarna i förändringsprocessen är hur kulturmiljöerna i Årsta kan inkluderas som resurser i samhällsutvecklingen. Kulturmiljöer av olika karaktär skapar variation i stadsväven och genom att bevara och utveckla dem blir stadens mångtydiga berättelser möjliga att uppleva även i framtiden. När Stockholm växer behövs en vision med ett helhetsperspektiv där människan står i centrum, och då i synnerhet barnen.

 

För fullständig text, kontakta ArkiTale

 

<<

Kulturmiljöanalys stadsdelen Årsta i Stockholm

 

Inledning

Under århundradenas lopp har människan stått inför olika typer av problem. Vår uppfinningsrikedom och förmåga till fantasi har varit en del av den process som lett fram till den fysiska miljö som omger oss idag. Städernas dragningskraft ökar världen över och Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast. Stockholmsregionens nuvarande strategier för att lösa den rådande bostadsbristen innebär förtätning och att innerstaden växer utanför tullarna. Det betyder bland annat att många av Stockholms närliggande grönområden och grannskapsplanerade områden står inför en omfattande exploatering och radikalt kommer att förändras. Årsta är en av de stadsdelar där det planeras för stora förändringar och antalet invånare kommer nästan att fördubblas.

 

En av utmaningarna i förändringsprocessen är hur kulturmiljöerna i Årsta kan inkluderas som resurser i samhällsutvecklingen. Kulturmiljöer av olika karaktär skapar variation i stadsväven och genom att bevara och utveckla dem blir stadens mångtydiga berättelser möjliga att uppleva även i framtiden. När Stockholm växer behövs en vision med ett helhetsperspektiv där människan står i centrum, och då i synnerhet barnen.

 

För fullständig text, kontakta ArkiTale

 

<<