A Tale är en berättelse

<A Tale> är en berättelse.

Kontoret startades hösten 2009 av Linda Thörner, arkitekt SAR/MSA, och är ett litet kontor som arbetar med kulturmiljöanalys. Genom att tvärvetenskapligt utforska platsers narrativ kan olika miljöer bli synliga som resurser i dagens samhällsplanering. Alla kulturmiljöer är unika och ArkiTale strävar efter att utveckla verktyg och metoder för platsanalys. Ett sökande efter att bredda begrepp och se nya perspektiv.

 

Tre skalor:

Sammanhang handlar om infrastruktur, olika tidslager och helhetsperspektiv.

Intimt avstånd>> berör rumsligheter, mellanrum och det oväntade.

Närvaro söker mänskliga spår, det personliga och platsens själ.

 

ArkiTales förhållningssätt vill synliggöra den mångfald av berättelser som omger oss och som gestaltar mänsklig variation. Kulturarv handlar om relationer och utvecklas därför hela tiden. Vi deltar även i restaureringsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 

A Tale är en berättelse

<A Tale> är en berättelse.

Kontoret startades hösten 2009 av Linda Thörner, arkitekt SAR/MSA, och är ett litet kontor som arbetar med kulturmiljöanalys. Genom att tvärvetenskapligt utforska platsers narrativ kan olika miljöer bli synliga som resurser i dagens samhällsplanering. Alla kulturmiljöer är unika och ArkiTale strävar efter att utveckla verktyg och metoder för platsanalys. Ett sökande efter att bredda begrepp och se nya perspektiv.

 

Tre skalor:

Sammanhang handlar om infrastruktur, olika tidslager och helhetsperspektiv.

Intimt avstånd>> berör rumsligheter, mellanrum och det oväntade.

Närvaro söker mänskliga spår, det personliga och platsens själ.

 

ArkiTales förhållningssätt vill synliggöra den mångfald av berättelser som omger oss och som gestaltar mänsklig variation. Kulturarv handlar om relationer och utvecklas därför hela tiden. Vi deltar även i restaureringsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 

A Tale är en berättelse
A Tale är en berättelse
A Tale är en berättelse
A Tale är en berättelse