Slottsarkitektkontorets ritningsarkiv, Stockholms slott. 2009-2012

I samarbete med Katarina Wiklund, arkitekt på Slottsarkitektkontoret.

 

Uppdragsbeskrivning:

Slottsarkitektkontorets ritningsarkiv innehåller en av Sveriges mest betydelsefulla ritningssamlingar. Det är ett unikt material av landets mest framstående arkitekter från 1650-talet fram till idag. De äldsta ritningarna härrör från Slottets tillblivelseprocess och är ett material som har få internationella motsvarigheter. Samlingen uppskattas till cirka 17 000 ritningar/skisser och är ett viktigt källmaterial till svensk arkitekturhistoria.

 

Uppdraget innebar en inventering av materialet, utformning och projektering av en ny inredning samt att skapa en övergripande arkivstruktur. Även stipendieansökningar till stiftelser och fonder utfördes. I ett pilotprojekt prövades metoder och tillvägagångssätt inför ett större och omfattande konserverings- och digitaliseringsprojekt.

 

Beställare: Kungliga Hovstaterna

 

<<

 

Slottsarkitektkontorets ritningsarkiv, Stockholms slott. 2009-2012

I samarbete med Katarina Wiklund, arkitekt på Slottsarkitektkontoret.

 

Uppdragsbeskrivning:

Slottsarkitektkontorets ritningsarkiv innehåller en av Sveriges mest betydelsefulla ritningssamlingar. Det är ett unikt material av landets mest framstående arkitekter från 1650-talet fram till idag. De äldsta ritningarna härrör från Slottets tillblivelseprocess och är ett material som har få internationella motsvarigheter. Samlingen uppskattas till cirka 17 000 ritningar/skisser och är ett viktigt källmaterial till svensk arkitekturhistoria.

 

Uppdraget innebar en inventering av materialet, utformning och projektering av en ny inredning samt att skapa en övergripande arkivstruktur.

Även stipendieansökningar till stiftelser och fonder utfördes. I ett pilotprojekt prövades metoder och tillvägagångssätt inför ett större och omfattande konserverings- och digitaliseringsprojekt.

 

Beställare: Kungliga Hovstaterna

 

<<