Riksintressen, ArkiTale

Texter skrivna för kulturarvs- och kulturmiljöstudier vid Stockholms universitet.

 

2015

• Förslag till fördjupade beskrivningar av fyra Riksintressen

  - Eden (Y 53) Junsele sn, Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Nämforsen (Y 51) Ådals-Lidens sn. Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Eketorp (H3) Gräsgård sn. Mörbylånga kommun. Kalmar län

  - Sebberneby (H2) Ventlinge sn, Mörbylånga kommun, Kalmar län

• Stockholms gröna mellanrum försvinner och kulturhistoriska värden förbises

• Kungsträdgården, en analys

• Om begreppet Authorized Heritage Discourse och synen på kulturarv

• Om immateriella kulturarv och kulturlandskap i ett globalt perspektiv

• Om användandet av kulturföremål i konflikt- och krigssituationer

• Om problematiska kulturarv

• Om begreppet värde i relation till kulturarv

 

2016

• Relationen mellan landsbygd och stad

• Landsbygdens transformation

• Gräsgård parish on Öland, heritage and identity

• Meningsfulla rumsligheter i staden

• Urban katedral – om ett mellanrum vid Gullmarsplan

• Om kulturmiljöerna i Årsta som resurser i samhällsutvecklingen >>

Riksintressen, ArkiTale

Texter skrivna för kulturarvs- och kulturmiljöstudier vid Stockholms universitet.

 

2015

• Förslag till fördjupade beskrivningar av fyra Riksintressen

  - Eden (Y 53) Junsele sn, Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Nämforsen (Y 51) Ådals-Lidens sn. Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Eketorp (H3) Gräsgård sn. Mörbylånga kommun. Kalmar län

  - Sebberneby (H2) Ventlinge sn, Mörbylånga kommun, Kalmar län

• Stockholms gröna mellanrum försvinner och kulturhistoriska värden förbises

• Kungsträdgården, en analys

• Om begreppet Authorized Heritage Discourse och synen på kulturarv

• Om immateriella kulturarv och kulturlandskap i ett globalt perspektiv

• Om användandet av kulturföremål i konflikt- och krigssituationer

• Om problematiska kulturarv

• Om begreppet värde i relation till kulturarv

 

2016

• Relationen mellan landsbygd och stad

• Landsbygdens transformation

• Gräsgård parish on Öland, heritage and identity

• Meningsfulla rumsligheter i staden

• Urban katedral – om ett mellanrum vid Gullmarsplan

• Om kulturmiljöerna i Årsta som resurser i samhällsutvecklingen >>

Riksintressen, ArkiTale

Texter skrivna för kulturarvs- och kulturmiljöstudier vid Stockholms universitet.

 

2015

• Förslag till fördjupade beskrivningar av fyra Riksintressen

  - Eden (Y 53) Junsele sn, Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Nämforsen (Y 51) Ådals-Lidens sn. Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Eketorp (H3) Gräsgård sn. Mörbylånga kommun. Kalmar län

  - Sebberneby (H2) Ventlinge sn, Mörbylånga kommun, Kalmar län

• Stockholms gröna mellanrum försvinner och kulturhistoriska värden förbises

• Kungsträdgården, en analys

• Om begreppet Authorized Heritage Discourse och synen på kulturarv

• Om immateriella kulturarv och kulturlandskap i ett globalt perspektiv

• Om användandet av kulturföremål i konflikt- och krigssituationer

• Om problematiska kulturarv

• Om begreppet värde i relation till kulturarv

 

2016

• Relationen mellan landsbygd och stad

• Landsbygdens transformation

• Gräsgård parish on Öland, heritage and identity

• Meningsfulla rumsligheter i staden

• Urban katedral – om ett mellanrum vid Gullmarsplan

• Om kulturmiljöerna i Årsta som resurser i samhällsutvecklingen >>

 

Riksintressen, ArkiTale

Texter skrivna för kulturarvs- och kulturmiljöstudier vid Stockholms universitet.

 

2015

• Förslag till fördjupade beskrivningar av fyra Riksintressen

  - Eden (Y 53) Junsele sn, Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Nämforsen (Y 51) Ådals-Lidens sn. Sollefteå kommun. Västernorrlands län

  - Eketorp (H3) Gräsgård sn. Mörbylånga kommun. Kalmar län

  - Sebberneby (H2) Ventlinge sn, Mörbylånga kommun, Kalmar län

• Stockholms gröna mellanrum försvinner och kulturhistoriska värden förbises

• Kungsträdgården, en analys

• Om begreppet Authorized Heritage Discourse och synen på kulturarv

• Om immateriella kulturarv och kulturlandskap i ett globalt perspektiv

• Om användandet av kulturföremål i konflikt- och krigssituationer

• Om problematiska kulturarv

• Om begreppet värde i relation till kulturarv

 

2016

• Relationen mellan landsbygd och stad

• Landsbygdens transformation

• Gräsgård parish on Öland, heritage and identity

• Meningsfulla rumsligheter i staden

• Urban katedral – om ett mellanrum vid Gullmarsplan

• Om kulturmiljöerna i Årsta som resurser i samhällsutvecklingen >>